Zelfstandige, spaar je nog voor je pensioen?

Corona bezorgt je als zelfstandige misschien acute geldzorgen. Inkomsten nemen een duik, of vallen zelfs helemaal weg. En dan moet je een beroep doen op steun van de overheid. Sparen voor je pensioen is nu even helemaal niet meer aan de orde. Of wel?

Ja, toch. Want vorige week besliste de regering dat zelfstandigen die coronasteun krijgen, wel moeten kunnen blijven sparen. Hoe dan?

Als je het financieel moeilijk hebt door de coronamaatregelen, dan kun je een jaar uitstel vragen voor het betalen van je sociale bijdragen.

Ongeveer 20 % van de zelfstandigen, maakt al gebruik van deze regeling.

Uitstel van sociale bijdragen heeft geen gevolgen voor wettelijk pensioen

Als je de uitgestelde bijdragen betaalt binnen de vooropgestelde termijn (1 jaar), dan heeft het uitstel geen gevolgen voor je wettelijk pensioen.

En ook voor de aanvullende pensioenen is er (meestal) een oplossing

Onze federale regering zorgde ervoor dat de opbouw van het aanvullend pensioen niet in gevaar komt. Want om een fiscaal voordeel te genieten op de premies van een VAPZ moet je ook de sociale bijdragen van hetzelfde jaar betalen. De regering ziet deze voorwaarde voor 2020 door de vingers, om zelfstandigen de kans te geven toch te blijven sparen voor een aanvullend pensioen.

Er is wel nog onduidelijkheid voor bedrijfsleiders die door corona minder – of zelfs niets – verdienen. Zij weten nog niet hoe het in die situatie zit met de fiscale aftrek van de premies van hun Individuele Pensioentoezegging (IPT). De overheid heeft hier nog geen oplossing voor uitgewerkt of gecommuniceerd. Dat is nog even afwachten geblazen.

Uitstel is geen afstel, of wel?

De aanvraag voor uitstel van betaling van sociale bijdragen kan je de nodige ademruimte geven in een financieel moeilijke periode.

Brengt uitstel geen soelaas? Je kunt ook een volledige vrijstelling vragen van een of meerdere kwartaalbijdragen. Maar daar zitten natuurlijk gevolgen aan vast. Je kunt dan in het lopende jaar geen VAPZ-premies aftrekken van je (netto belastbaar) inkomen. En de periode waarin je geen bijdragen betaalt, telt ook niet mee voor de berekening van je wettelijk pensioen. Tenzij je de achterstallige bijdragen binnen vijf jaar alsnog betaalt.

Blijven sparen voor je pensioen, of niet?

Een zelfstandige moet het vaak al stellen met een klein pensioen. Extra beknibbelingen daarop kan je waarschijnlijk missen als kiespijn. Hopelijk zorgen de maatregelen van de regering ervoor dat je kunt blijven sparen. Daar zijn ze in ieder geval voor in het leven geroepen, zodat elke zelfstandige aan zijn pensioen kan blijven bouwen. 

 

 

https://www.gonna.be/nl/educational-overview/pensioen-corona/