Wie is na een scheiding aansprakelijk voor de kinderen?

Een ongeval is snel gebeurd. Als uw kinderen schade veroorzaken aan derden, dan zorgt uw familiale verzekering ervoor dat noch u, noch uw kinderen voor de schade moet opdraaien. Maar hoe zit dat in het geval van een echtscheiding?

Belandt de bal van uw kind tegen een geparkeerde auto of fietst uw zoon of dochter onoplettend tegen een voorbijganger aan? Dan vergoedt de familiale verzekering, ook gekend als BA Privéleven,  van de ouders die kosten. In vaktermen heet het dat ze burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden dekt ten aanzien van derden. Het slachtoffer wendt zich bijgevolg tot een partij die meer solvabel is dan de minderjarige, die meestal niet over eigen financiële middelen beschikt.

 

Beiden verantwoordelijk

Beide ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun minderjarige kinderen veroorzaken, ook al zijn ze gescheiden. Dat wil zeggen dat het slachtoffer of de schadelijder zich wendt tot de familiale verzekering van een van de ouders, naar keuze, om via die weg een vergoeding te ontvangen. Volgens verzekeringskoepel Assuralia kan de rechter een gebrek aan toezicht enkel toeschrijven aan de ouder bij wie het kind op dat moment verbleef.

De rechter kan wel oordelen dat er sprake is van een gebrek aan opvoeding. Zelfs wanneer één van beide ouders dus aantoont dat hij of zij de verplichting van toezicht op het kind in de praktijk niet kon uitoefenen, doet dat niks af aan de opvoedingsverplichting. Conclusie: als gescheiden ouders beschikt u dus best beiden over een polis, ook al woont het kind niet bij u op het moment dat het brokken veroorzaakt.

 

Wat met de ziekteverzekering?

Kinderen moeten zich niet zelf aansluiten bij een ziekenfonds, maar staan ingeschreven ten laste van een ouder. Alle terugbetalingen van ziektekosten gebeuren op de rekening van de ouder bij wie de kinderen ten laste staan, tenzij de ouders een rekening openen die ze enkel gebruiken voor de terugbetalingen van hun kroost. Alleen de ouder bij wie de kinderen ten laste zijn, kan zo’n permanent rekeningnummer aanvragen.

Sarah Masschelein van Partena Ziekenfonds liet vorig jaar in De Tijd optekenen dat het vaak handigst is om als gescheiden ouders beiden bij hetzelfde ziekenfonds aangesloten te zijn. Is dat niet het geval, dan moet u bij elk doktersbriefje een attest van co-ouderschap meegeven, vergezeld van een aanvraag om de tegemoetkoming te storten op de rekening van de ouder die de kosten heeft betaald.

 

 

 

https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-over-verzekeren/wie-is-na-een-scheiding-aansprakelijk-voor-de-kinderen.html