Wanneer kan u veranderen van autoverzekering?

Wil u veranderen van verzekeringsmaatschappij voor uw autopolis? Goed nieuws is dat u dit elk jaar kan. Toch zijn er ook een aantal beperkingen.

Er kunnen meerdere reden zijn om van verzekeraar te veranderen: u kunt ontevreden zijn van uw huidige verzekeraar, u kunt de huidige premie te duur vinden of u wil gewoon een andere makelaar of verzekeringsagent ‘een plezier’ doen.

Wil u veranderen van verzekeraar, dan moet u de lopende verzekering minstens drie maanden voor de vervaldag opzeggen. Loopt ze tot 31 maart, dan moet u ze uiterlijk op 31 december aangetekend opzeggen of uw opzegbrief persoonlijk afgeven en voor ontvangst laten tekenen. De opzegging gaat dan in op de jaarlijkse vervaldag van de polis.

 

Na aanpassing of na ongeval

Het kan ook sneller indien de huidige maatschappij haar tarieven aanpast of haar algemene voorwaarden wijzigt. Dan kan u binnen de drie maanden na de kennisgeving door uw maatschappij overstappen. De opzegging gaat hier in een maand nadat de opzegbrief aangetekend is verstuurd of een maand nadat de maatschappij het ontvangstbewijs van de opzeg tekende. Let wel: een verhoging van de premies omdat u een ongeval in fout had, geldt niet als reden om een opzegging te doen wegens de aanpassing van het tarief.

Ook na een schadegeval kunt u de autoverzekering opzeggen. U moet dit dan wel doen binnen de maand nadat de verzekeraar u een voorstel deed over het al dan niet verkrijgen van een schadevergoeding. Hier bedraagt de opzeg drie maanden.

Doet u de opzegging te laat of niet correct, dan wordt uw autopolis automatisch voor een jaar verlengd.

Let wel: als u verandert van auto kunt u niet automatisch naar een nieuwe verzekeringsmaatschappij overstappen. U kunt dit pas na afloop van de contractuele termijn.

 

Opschorting

Nog dit: u kunt ook kiezen voor een tijdelijke opschorting van uw autoverzekering. Indien u bijvoorbeeld voor enkele maanden naar het buitenland trekt en uw auto gewoon in de garage laat staan, kunt u de verzekeringsonderneming vragen om de polis in die periode te schorsen. U kunt de verzekering dan hervatten op het moment van uw terugkeer.

 

 

 

https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-over-verzekeren/wanneer-kan-u-veranderen-van-autoverzekering.html