Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel een brand!

Zowat alle gezinnen hebben een brandverzekering. En de verzekering komt in veel meer situaties tussen dan enkel na een brand.

U bent niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten, al is het wel sterk aan te raden. Want zonder verzekering draait u zelf op voor schade aan de woning of de inboedel wanneer het grondig fout gaat. Een paar weggewaaide dakpannen zijn nog geen financiële aderlating, maar het verhaal is helemaal anders wanneer het hele dak is weggewaaid of het volledige huis is afgebrand. Een woningverzekering kan dus veel financieel leed vermijden.

Ruim 95 procent van de gezinnen heeft een brandverzekering. Hoewel het geen wettelijke verplichting is, zullen banken bij het aangaan van een hypothecaire lening het afsluiten van een brandverzekering als verplichte voorwaarde op tafel leggen. Zo willen banken de woningen die ze financieren beschermen tegen een fors waardeverlies. Bovendien is het in Vlaanderen verplicht voor zowel huurders als verhuurders van een gezinswoning om een brandverzekering af te sluiten, althans voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019.

Wat is gedekt?

Een brandverzekering betaalt niet alleen een schadevergoeding na een brand, maar ook na stormschade, waterschade en natuurrampen. Daarom is de term woningverzekering een meer accurate benaming.

Om te beginnen, zijn er een aantal dekkingen die wettelijk verplicht zijn als u toch een woningverzekering afsluit. Het gaat om de vergoeding voor materiële schade die wordt veroorzaakt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidersconflicten, botsing van een dier of transportmiddel (zoals een auto die tegen de gevel knalt), vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen (zoals overstromingen en aardbevingen). De basisdekking is bij alle verzekeraars dezelfde, al kunnen ze wel eigen accenten leggen waardoor het de moeite is om te vergelijkingen.

Basisdekking

De meeste verzekeraars breiden de basisdekking nog uit met schade die wordt veroorzaakt door:

- Elektriciteit: denk bijvoorbeeld aan een televisietoestel dat door overspanning kapot gaat of de inhoud van een diepvriezer die is ontdooid na een elektriciteitspanne.
- Rook of roet
- Waterschade door gebroken leidingen, overgelopen dakgoten of sanitaire problemen
- Glasschade (bijvoorbeeld aan de ramen of een veranda)

Aanvullende dekkingen

De woningverzekering dekt niet alleen de materiële schade aan het gebouw of de inboedel, maar voorziet ook in aanvullende dekkingen voor tal van andere kosten die gelinkt zijn aan het schadegeval, zoals:

- Reddingskosten
- Kosten die werden gemaakt werden om nog meer schade te vermijden (zoals de plaatsing van een zeil over een vernield dak om waterschade te vermijden)
- De opslagkosten van goederen tijdens de herbouw van het gebouw
- Sloopkosten van beschadigde goederen en het transport van puin
- De huisvestingskosten wanneer een woning onbewoonbaar is
- De expertisekosten
- De schade aan derden (bijvoorbeeld wanneer een brand overslaat naar een andere woning)

De opties

Het is mogelijk om de woningverzekering uit te breiden met tal van optionele dekkingen, waarvoor u dan wel een hogere premie moet betalen. U kiest zelf of u die afsluit. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

- De diefstalverzekering. Die vergoedt het verlies of de beschadiging van de inboedel door een diefstal of poging tot diefstal.

- De tuinverzekering komt tussen als er na een storm of inbraak schade is aan tuinmeubelen, waardevolle planten of gereedschap.

- De verzekering voor indirecte verliezen voorziet een tussenkomst voor bijvoorbeeld het tijdverlies, de postkosten, de administratieve rompslomp of de autokosten die het gevolg zijn van het schadegeval. Sommige woningverzekeringen voorzien een automatische verhoging van de schadevergoeding (bijvoorbeeld met 10 procent) om dergelijke kosten te vergoeden. Als de verzekeraar dat niet automatisch vergoedt, kan u daarvoor nog de optionele dekking afsluiten.

 

https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-over-verzekeren/wat-dekt-uw-brandverzekering.html