7 GOEDE REDENEN VOOR EEN OVERLIJDENSVERZEKERING

Een overlijdensverzekering keert het verzekerd bedrag uit aan de nabestaanden. De premie hangt af van uw leeftijd, de duurtijd van de verzekering en het kapitaal dat u wenst te verzekeren. Mogelijks bepaalt ook uw medisch verleden of uw huidige medische toestand de hoogte van uw premie. En in vele gevallen is de premie fiscaal aftrekbaar voor zowel particulieren als bedrijven. In dit artikel sommen we de verschillen kort op en gaan we dieper in op enkele goede redenen om een overlijdensverzekering af te sluiten.

De meest gekende overlijdensverzekering is de schuldsaldoverzekering die wordt afgesloten bij een hypothecair krediet. Bij het overlijden van de verzekeringsnemer betaalt de verzekeraar de resterende schuld aan de bank. Hetzelfde principe bestaat wanneer je een overlijdensverzekering neemt wanneer je bijvoorbeeld een autolening aangaat. In de meeste gevallen wordt er een overlijdensverzekering genomen als bescherming van het gezin tegen een vervroegd overlijden van een kostwinner.

Er zijn een 7-tal goede redenen om een overlijdensverzekering te onderschrijven: 

  1. Om begrafeniskosten te betalen. Er bestaan gespecialiseerde maatschappijen die de organisatie en de kosten van de begrafenis van A tot Z voor hun rekening nemen. Voor de nabestaanden betekent dit geen kopzorgen in moeilijke tijden. Het is als het ware een bijstandsverzekering bij een overlijden, die de eerste hulp aan de nabestaanden biedt, de begrafenis organiseert en de kosten dekt.  
  2. Om successierechten te vermijden. Kocht je een appartement aan zee als tweede verblijf? Dan komt bij je overlijden het tweede verblijf in de erfenis met als gevolg meer successierechten voor de nabestaanden. Je kunt die extra successierechten laten verzekeren via een overlijdensverzekering zodat je nabestaanden voor geen onverwachte uitgaven komen te staan en het appartement niet verkocht hoeft te worden.
  3. Om je kinderen financieel veilig te stellen. Wat als één van de ouders overlijdt en er een inkomen wegvalt? Dan ontstaat er niet zelden een geweldige financiële druk bij de overblijvende partner waarbij de kinderen moeten inboeten aan levenskwaliteit. Via een overlijdensverzekering wordt er voor de kinderen een overeengekomen kapitaal gereserveerd, zodat zij bij overlijden van één van de ouders zonder financiële zorgen hun jeugdjaren kunnen verder zetten tot na de beëindiging van hun studies.
  4. Om de huur van je woning te kunnen betalen. Heb je een 3-jarig huurcontract ondertekend voor 1.000 euro per maand en kan je dit niet meer dragen mocht je partner overlijden? Via een overlijdensverzekering ben je zeker dat je die huurgelden zeker kunt betalen. In dit geval sluit je een verzekering van 36.000 euro af over drie jaar met afnemend kapitaal.
  5. Om de hogere studies van je kinderen te verzekeren. Laat ons er even van uitgaan dat een studiejaar 10.000 euro kost en de duurtijd van de studie 5 jaar bedraagt. Dan kan je een overlijdensverzekering onderschrijven van 50.000 euro over 5 jaar die elk jaar met 10.000 euro vermindert. Stel dat je na 3 jaar overlijdt, dan betaalt de verzekeraar 20.000 euro zodat je kind zonder financiële zorgen zijn studies kan afmaken.
  6. Om de aandelen van een vennoot te betalen. Stel dat in een bedrijf één van de vennoten onverwacht overlijdt en de aandelen moeten uitbetaald worden aan de erfgenamen. Een overlijdensverzekering kan dan garanderen dat de andere vennoten zonder problemen de erfgenamen kunnen uitbetalen. 
  7. Om een nieuwe bedrijfsleider aan te stellen. Als bedrijf kan je ook een ‘sleutelfiguur’ laten verzekeren tegen een overlijden. Op zoek gaan naar een evenwaardige vervanger kost altijd tijd en geld. Met het ontvangen geld binnen het kader van de overlijdensverzekering kan je dan investeren in de zoektocht naar een nieuwe sleutelfiguur.

U leest het: er zijn meerdere goede redenen om een overlijdensverzekering af te sluiten. Graag meer info? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

 

 

 

https://aquilae.be/nl/blog/7-goede-redenen-voor-een-overlijdensverzekering/